Happiness Batteries
Happiness Batteries
Happiness Batteries

Mutluluk / Happiness


3. Sınıf Projesi / 3rd Year Project. 2007

"Bir duygu ve bu duyguyu anlatacak bir ürün seç. Seçtiğin duyguyu marka adı olarak kullan. Ürün için logo ve paket tasarımı yap."
"Mutluluk" ve bu duygunun geçici olması, bitebilmesinden dolayı "Pil" ürününü seçtim. Logonun ilk harfi ve etiketteki desen için "Artı" ve "Eksi" sembollerini kullandım.

"Choose a feeling and a product which would illustrate the feeling. Use the feeling as a brand. Design logotype and packaging for the product."
I chose "Happiness" and for its ephemeral quality I picked "Batteries". The initial letter of the logotype and the texture on the labels are made up from "Plus" and "Minus" signs.