A Study Of Turkish Moustaches
A Study Of Turkish Moustaches
A Study Of Turkish Moustaches
A Study Of Turkish Moustaches

"A Study Of Turkish Moustaches"


Serigrafi / Silkscreen 70 x 100cm. 2011
Candan İşcan ile birlikte / A collaboration with Candan İşcan

Bir veda hediyesi olarak Türk Bıyıklarından oluşan elle çizilmiş bir poster istendi. Bıyıkların bazılarında basmakalıp isimler olduğundan bunları posterden çıkardık. Öncelikle dış hatlarıyla bıyıkları oluşturduk, ardından detaylarını çizdik. Daha sonra bütün çizimleri, boyutlarını ayarlayabilmek için, vektör olarak dijital ortama aktardık. Bu çizimleri birden fazla kasnağa aktarıp, yüksek kalitedeki kağıtlara çok katmanlı bir baskı yaptık.

A commission work; Turkish Moustaches as a hand drawn poster. We've decided to drop the names, since some of them had stereotypical connotations. We've drawn outlines first, then filled in the details. We've then transformed all illustrations to vector drawings to resize them. Fit them on several silkscreens for multiple layers. Printed on a special high quality paper.